Forside

Sjællandske Fåreavlere - for hobbyavlere, lammeproducenter samt uld og lammekød entusiaster på Sjælland og Øerne.t

Socialt samvær og vidensdeling er vigtig for en sund forening. Håber du vil være med.

Sjællandske Fåreavlere

Hermed genfremsendes invitation til generalforsamling lørdag den 1. august 2020, kl. 10.00

Sted: Vilvorde (RTS), Køgevej 131, 4000 Roskilde (Indkørsel via Søndermarksvej 2).

 

Dagsorden i henhold til vedtægter.

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Behandling af indkomne forslag
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse af fremtidig handlingsplan og budget
 7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter iht. § 5.
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant iht. § 5.
 9. Eventuelt

 

Ad. Punkt 4.

Frist for indsendelse af forslag: 3. juli. Forslag bedes indsendt til sekretæren på mail: skovlyho@gmail.com

Indkomne forslag skal være offentliggjort på foreningens hjemmeside senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

Ad. Punkt 7. På valg er:

 • Mogens Nyquist-Hansen (modtager ikke genvalg)
 • Erik Madsen (modtager ikke genvalg)
 • Josephine Henriksen (modtager genvalg)

 

LÆS DETTE!

I forbindelse med COVID19 og de restriktioner der følger, vil der være følgende retningslinier:

 

 • Det er KUN medlemmer der kan deltage i generalforsamlingen – ingen ægtefæller, børn eller andet godtfolk kan deltage.
 • For at vi kan være sikre på at vi overholder retningslinier vedrørende forsamling, skal man tilmelde sig generalforsamlingen Senest 28. juli på mail: btop@post11.tele.dk.
 • Skulle det vise sig at der dukker folk op uanmeldt, vil vi afvise dem, hvis der er fyldt op. Alternativt aflyse generalforsamlingen for at finde et større sted.
 • Bestyrelsen sørger for at der står håndsprit ved indgangen.
 • Der vil ikke være nogen form for servering. Alle bedes medbringe det mad/drikke der er behov for.

Det er vigtigt at avle sunde, levedygtige produktionsdyr, Samtidig er der også plads til specialracerne.

Uld, skind, garn og andre biprodukter -  Alt det som fårene byder på.

Afgræsning og naturpleje med får er super effektivt og nødvendigt for den dansk fauna.

Ormetælledage