NYHEDER


Her kan du læse lidt om, hvad der sker indenfor dit lokal område, samt hvad der er sket.

Beretning fra Julemarked i Remisen 2021 af Bodil Larsen

Møde hos Jesephine Henriksen 30.10.21

af Bodil Larsen

          Mærkningsregler

  • Mærkningsfristen for får/geder er 9 måneder.
  • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka skal ikke mærkes, men flytningen skal som hidtil indberettes til CHR.
  • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
  • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
  • Fristen for registrering af lam og kid i besætningsregistret er 7 dage efter, at dyret er identificeret.
  • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret.


       Ovenstående er de væsentligste ændringer.            Hvis man vil se alt om mærkning og                           registrering, brug dette link:                                                           

  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/Maerkning_og_registrering_af_dyr.aspx