NYHEDER


Her kan du læse lidt om, hvad der sker indenfor dit lokal område, samt hvad der er sket.

Bodil Larsen beretter om indtryk fra fårets dag

Lørdag d. 19. marts var en gruppe fåre-entusiater samlet til faglig formiddag hos Troldhøj Får i Lundby.Møde hos Jesephine Henriksen 30.10.21

af Bodil Larsen

Beretning fra Julemarked i Remisen 2021 af Bodil Larsen

          Mærkningsregler

  • Mærkningsfristen for får/geder er 9 måneder.
  • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka skal ikke mærkes, men flytningen skal som hidtil indberettes til CHR.
  • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
  • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
  • Fristen for registrering af lam og kid i besætningsregistret er 7 dage efter, at dyret er identificeret.
  • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret.


       Ovenstående er de væsentligste ændringer.            Hvis man vil se alt om mærkning og                           registrering, brug dette link:                                                           

  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/Maerkning_og_registrering_af_dyr.aspx