NYHEDER


Her kan du læse lidt om, hvad der sker indenfor dit lokal område, samt hvad der er sket.

Vi har modtaget følgende forespørgsel:

Jeg skriver til jer i håb om at komme i kontakt med en fåreavler, som kunne tænke sig at udlåne et par moderfår med lam, til græsning her hos mig i Havbyrd ved Ringsted.
Jeg har tidligere haft en lille flok Godtlandsfår på min ejendom, og de senere år har jeg haft lånefår til afgræsning af mine folde.
Der er et godt og tørt hus i folden, samt drikkevand fra automat. Min hidtidige udlåner er ved at afvikle sin besætning, og kan i år ikke afse får til græsning hos mig.

Jeg bor på adressen Allikevej 10 i Havbyrd, ved Ringsted på en nedlagt landejendom, som jeg de sidste  sidste 30 år har brugt til erhverv.

Venlig hilsen
Martin Damgaard
40116399

Velfærdskontrol fra marts til juli

Af hensyn til Corona og den nuværende forsamlingsregel, så har vi fundet det hensigtsmæssigt for alle parter at flytte generalforsamlingen til et forhåbentligt mere sikkert tidspunkt.

Generalforsamlingen er flyttet til: søndag den 19. september.


          Mærkningsregler

  • Mærkningsfristen for får/geder er 9 måneder.
  • Døde dyr, der er under 9 måneder og sendes til Daka skal ikke mærkes, men flytningen skal som hidtil indberettes til CHR.
  • Det ene øremærke kan erstattes af et kodemærke, et elektronisk øremærke, en chip eller en vombolus.
  • Fristen for isætning af erstatningsmærker er 2 uger for dyr på stald og 3 måneder for dyr, der går på udendørs arealer, hvis dyret kun har tabt ét mærke – dog er fristen 7 dage, hvis dyret har tabt begge mærker.
  • Fristen for registrering af lam og kid i besætningsregistret er 7 dage efter, at dyret er identificeret.
  • Der skal ikke længere noteres det samlede antal dyr i besætningsregistret.


       Ovenstående er de væsentligste ændringer.            Hvis man vil se alt om mærkning og                           registrering, brug dette link:                                                           

  https://www.foedevarestyrelsen.dk/Dyr/Dyresundhedsloven/Sider/Maerkning_og_registrering_af_dyr.aspx