Har du lyst til at være medlem

Så har du mulighed for at sende dine oplysninger her.

Medlemsskab 250 kr. - Husstandsmedlemsskab 400 kr.

Indbetaling til konto 5358 0244651

Arbejdernes Landsbank, Nordstensvej 2, 3400 Hillerød

Nye medlemmer får gratis medlemskab resten af kalenderåret

Udfyld venligst følgende oplysninger:

Tak for din henvendelse vedrørende medlemskab af Sjællandske Fåreavlere

Et medlemskab i Sjællandske Fåreavlere koster 250 kr.

Et husstandsmedlemskab koster 400 kr. og omfatter 2 personer.


Medlemskabet gælder for et år og dækker kalenderåret.



Husk at oplyse navn (ved husstand husk navn på begge personer) når du indbetaler.

Foreningen ønsker at afholde diverse arrangementer og kurser til gavn og glæde for foreningens medlemmer.



 
 
 
 
 
 
Fåreavler
Udstiller/butik
Andet