Sjællandske Fåreavleres Fond


Fonden er ikke en del af Sjællandske Fåreavlere, men alle medlemmer af Sjællandske Fåreavlere kan søge Fonden.


Formålet med Sjællanske Fåreavleres Fond er at yde garantier og tilskud til projekter, der gavner kendskab til får og fåreavlerne på Sjælland og øerne.

Vedtægter for Sjællanske Fåreavleres Fond


Her kan du læse vedtægterne for Sjællandske Fåreavleres Fond. Hvis du har et projekt du mener Fonden kan hjælpe dig med skal du kontakte Fonden.

Bestyrelsen


Formand:

Hans-Erik Jensen

hejensen48@gmail.com

Næstformand.

Karen Christensen

stenmarksgaarden@gmail.com

Kasserer:

David Wootton

davidwootton@mail.dk

Bestyrelsesmedlem:

Bodil Larsen

troldhoejsbodil@gmail.comKontakt


Hvis du ønsker at komme i kontakt med bestyrelsen for Fonden kan du bruge følgende mail:


Fonden@sjfaar.dk