Ormetælledag 29 oktober Frederikssund

Sjællanske Fåreavlere indbyder bedlemmer til


Orme - Tælle - Dag

Kom med din gødningsprøver og få svar op om der er orm.

Sjællandske Fåreavlere afholder Gødningsprøve dag for alle medlemmer og andre
interesserede. Pris pr prøver er 10 kr for medlemmer og 20 kr for ikke medlemmer.


Kom med gødningsprøven og få bedre viden om orme-tallene i din besætning. Vi henstiller til max 3 prøver pr besætning - af hensyn til tidsrammen.


Det er vigtigt af hensyn til arbejdstiden, at man tilmelder sig, hvis man ønsker at møde op med prøver.


Tilmeldninge pr mail senest d 22. oktober.


Vel mødt
Se her for

Tid og Sted:


  Anne Nyquist , Langelinievej 10, Frederikssund      Tirsdag d 29 oktober, kl 17-21


nyquist@mail.dk