Ormetælledag 17. september Sakskøbing

Sjællanske Fåreavlere indbyder bedlemmer til


Orme - Tælle - Dag

Kom med din gødningsprøver og få svar op om der er orm.

Sjællandske Fåreavlere afholder Gødningsprøve dag for alle medlemmer og andre
interesserede.

Kom med gødningsprøven og få bedre viden om orme-tallene i din besætning. Vi henstiller til max 3 prøver pr besætning - af hensyn til tidsrammen.


Det er vigtigt af hensyn til arbejdstiden, at man tilmelder sig, hvis man ønsker at møde op med
prøver.


Vel mødt
Se her for

Tid og Sted:


Inga Stamphøj, toftevej 3, 4990 Sakskøbing.        Tirsdag d 17. September, kl 17-19


ingastamphoj@mail.dk